Scroll Top
Saxion-university-of-applied-sciences1

Inzet

Zorgdragen voor opmaken- en opleveren van een strategisch plan en hiervan de tactische- en operationele doorvertaling maken in de uitvoer.
Verantwoordelijk voor de uitvoering van een gedegen marktonderzoek voor de Saxion vestiging in Apeldoorn, alsmede voor het uitvoeren van een benchmark en concurrentieanalyse
op het gebied van bij-, om- of nascholing voor de medewerkers van bedrijven en instellingen in de regio Apeldoorn.
Optreden als gesprekspartner, adviseur -op strategisch en tactisch niveau- én denktank van het projectteam en de betrokken Saxion onderdelen.
Verbinding, draagvlak en betrokkenheid binnen de organisatie creëren om zo bij te dragen aan de externe branding voor de Business to Business markt.
Opdrachtgever

Opdracht

Projectleider B2B Marketing & Communicatie (2 trajecten)

Traject 1

Het opzetten van een wervingslijn voor de B2B markt voor Saxion vestiging Apeldoorn.

Dit is gericht op de verkoop van het Deeltijd- en cursorisch aanbod met als doel om derde geldstromen te genereren en te laten groeien.

Traject 2

Inventarisatieproject B2B: Saxion breed de actuele status inventariseren binnen onderwijs en onderzoek omtrent de kennis van- en de middelen voor het commercieel aanbod van onderwijs en onderzoek op- en aan de B2B markt. 
De uitkomst van deze inventarisatie dient als vertrekpunt voor verder te ondernemen stappen, die moeten leiden tot de top of mind positie bij de contactpersonen van bedrijven & instellingen
en daarmee het worden- en blijven van een begrip op de zakelijke markt.

Helmi Geeve

Dienst Marketing & Communicatie

“Saskia heeft als interim projectleider vanuit haar bureau The White Office, voor de B2B markt van Saxion een wervingslijn opgezet om de verkoop van het aanbod van deeltijd en cursorisch onderwijs te bevorderen.

De benodigde kennis was binnen de dienst DMC niet in huis en Saskia heeft als first lady van haar White Office op professionele- en pragmatische wijze vorm en inhoud gegeven aan de opdracht en een strategisch plan opgeleverd.

Vanuit dit strategische plan heeft ze een doorvertaling gemaakt naar een hands-on uitvoeringsplan.

Dankzij haar focus, kennis van zaken, gunfactor en no nonsense houding heeft ze dit project tot een uitstekend en bruikbaar einde gebracht waarmee Saxion haar beoogde doelen binnen deze markt kan behalen.”